Groeifonds positief over ontwikkelen open leermateriaal

20 april 2022

De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds heeft positief geadviseerd over het voorstel om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal in het onderwijs. Vanuit onze expertise in curriculumontwikkeling zijn wij als SLO bij deze aanvraag betrokken.

SLO biedt door haar producten scholen ondersteuning bij het invullen van hun onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld voor het werken met doelen of het vormgeven van je schooleigen curriculum. Zo hebben we voor leraren, docenten en schoolleiders de website Leerplaninbeeld.slo.nl als handig hulpmiddel. Deze website geeft niet alleen helder inzicht in de wettelijke kerndoelen die gelden voor het po en vo, maar biedt ook volop inspiratie om het curriculum in te vullen door de vele voorbeelduitwerkingen die er te vinden zijn. Veel uitgevers, applicatiebouwers maken al gebruik van onze open database.

Door het positieve advies van het Groeifonds kunnen wij samen met het onderwijsveld verder werken aan curriculaire bekwaamheid en het benutten van onze open data. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.


lees meer