Versnelde invoering van DG in het onderwijs (ECP)

8 februari 2022

ECP, Platform voor de InformatieSamenleving pleit voor een versnelde invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs. Op 21 juni 2021 hebben zij daarvoor een pleidooi aangeboden aan de Tweede Kamer. Een groot aantal partijen waaronder de GEU, het LAKS, DIVD en Beeld en Geluid hebben dit pleidooi mede ondertekend.

Aanleiding voor het pleidooi

Binnen Europa hebben regeringsleiders met elkaar afgesproken dat in 2030 tenminste 80% van de Europese burgers moeten beschikken over digitale basisvaardigheden. Nederland doet het op het gebied van digitale basisvaardigheden relatief al goed, zo blijkt uit de Education and Training Monitor 2020 en de DESI 2021. Maar uit onderzoek van OECD en PISA weten we ook dat ruim een derde van de Nederlandse kinderen, via het onderwijs, niet geleerd heeft hoe ze fake news en feitelijke informatie kunnen onderscheiden en herkennen.
De noodzaak van digitale geletterdheid in het onderwijscurriculum is dus een feit. ECP stelde daarom de vraag: Hoe zetten we deze noodzaak om in het versneld en structureel aanbieden van digitale geletterdheid aan alle leerlingen in Nederland?

Tijdens het webinar waarin het pleidooi is aangeboden gingen belangrijke spelers uit het veld (onderwijs, overheid en marktpartijen) in gesprek over hoe digitale geletterdheid zo snel mogelijk een plek moet krijgen in het onderwijscurriculum.toon meer