SLO en UvA introduceren leerstoel Curriculum Studies

17 januari 2022
contact: Arjan Keijzer

Met ingang van het studiejaar 2022-2023 initieert SLO de leerstoel Curriculum Studies in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

De nieuwe leerstoel verankert de aandacht voor het curriculum binnen de onderwijswetenschappen. Een ontwikkeling die volgens Sanne Tromp, directeur kennis en innovatie van SLO, naadloos aansluit bij het toenemende maatschappelijke belang van het curriculum. “De samenleving vraagt veel van scholen. Op dit moment zie je bijvoorbeeld de roep om aandacht voor burgerschap, digitale geletterdheid, maar ook voor basisvaardigheden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we leraren en scholen niet overladen?” Het curriculum wordt landelijk vastgesteld. Tegelijkertijd hebben leraren veel ruimte om hier een eigen invulling aan te geven. Wat hebben leraren hiervoor nodig? “Op dit moment worden aanpassingen van het landelijke curriculum voorbereid,” legt Tromp uit, “dus het is heel belangrijk om meer inzicht te krijgen in wat leraren nodig hebben. Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, werkt SLO graag samen met de UvA om deze leerstoel te realiseren.

De leerstoel wordt ondergebracht bij de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) van de Faculteit Maatschappij & Gedrag. “Curriculumstudies is een onderzoeksgebied waarin de curriculumvragen centraal staan.” Dat stelt Carla van Boxtel, programmagroepleider Domeinspecifiek Leren, Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de UvA. “De hoogleraar Curriculum Studies kan de expertise binnen de UvA en de curriculumvragen die scholen hebben bij elkaar brengen en nieuwe kennis ontwikkelen. De leerstoel en de samenwerking met SLO zullen een grote impuls geven aan de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis over curriculumontwikkeling.” De voltijds hoogleraar Curriculum Studies krijgt een brede leeropdracht die generieke, onderwijskundige en vakdidactische benaderingen van het curriculum en curriculumontwikkeling met elkaar verbindt. Onderzoek naar het proces van curriculumontwikkeling moet op school- en stelselniveau bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

De UvA is nu op zoek naar een geschikte kandidaat om de functie van Hoogleraar Curriculumstudies te vervullen. Daarvoor is een vacature geplaatst op de website van de UvA.