Actualisatie examenprogramma's van start

16 december 2021

In februari 2022 start de actualisatie van de examenprogramma’s Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Hiervoor heeft het ministerie van OCW opdracht gegeven aan SLO.

Vakvernieuwingscommissies

Vakvernieuwingscommissies van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts gaan de conceptexamenprogramma’s ontwikkelen in 24 maanden. De commissies werken samen met een advieskring van o.a. vakverenigingen, wetenschappers, lerarenopleidingen en andere relevante experts per vakgebied. De conceptexamenprogramma’s die de commissies opleveren worden beproefd op bruikbaarheid en effectiviteit in de praktijk.

Actualiseren van examenprogramma’s

De landelijk vastgelegde examenprogramma’s zijn niet meer actueel. Om leerlingen goed voor te blijven bereiden op hun vervolgopleidingen en toekomst wordt vanaf begin 2022 een aantal examenprogramma’s geactualiseerd. SLO doet dit samen met het onderwijsveld, in opdracht van het ministerie van OCW. Omwille van de samenhang met Nederlands en de moderne vreemde talen, start tegelijkertijd met eerder genoemde vakken ook de actualisatie van klassieke talen en Fries. Wanneer de actualisatie van kerndoelen en overige examenprogramma’s start is nog niet bekend.

Meedoen?

Ben je leraar of vakexpert en wil je meewerken in één van de vakvernieuwingscommissies? Meer informatie en aanmelden op de speciale website.