Je leerling later als collega?

16 december 2021

Gezocht: scholen die mee willen werken aan de ontwikkeling van een praktijkgericht examenprogramma havo Educatie (havo-E).

We ontwikkelen een nieuw programma voor de bovenbouw havo, mede gebaseerd op het idee en de ervaringen van ‘TEACH-nasium’ van Christelijke Hogeschool Ede en betrokken scholen. In dit programma havo-E (120 uur) kunnen leerlingen kennis, vaardigheden en praktijkervaring opdoen in het onderwijs of in het educatieve domein.

We verkennen samen met deelnemende ontwikkelscholen welke kennis, attitude en vaardigheden leerlingen havo-E daarvoor nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan didactiek, psychologie, pedagogiek. Ook het zelf lesgeven mag natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast formuleren we tijdens dit traject bijbehorende (concept) leerdoelen voor de verschillende domeinen (waaronder LOB).

Doe je ook mee?

We zijn op zoek naar scholen die hun havo-leerlingen meer willen bieden en samen met ons havo-E willen verkennen en ontwikkelen. Scholen die leerlingen enthousiast willen maken voor een baan in het onderwijs en zo op de lange termijn ook bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort.

Vanaf januari 2022 tot de zomervakantie werken we in 5 tot 7 ontwikkelbijeenkomsten aan dit concept schoolexamenprogramma. Er zijn financiële middelen beschikbaar om deelname mogelijk te maken.