Docenten gezocht voor doorontwikkelgroepen praktijkgerichte programma's

4 november 2021

Ben je een gedreven vmbo-, mbo- of havodocent en wil je samen met SLO en de pilotscholen werken aan de inhoud van de praktijkgerichte programma’s voor het vmbo?

Durf je buiten de kaders te denken en vernieuwende oplossingen aan te dragen? Dan ben jij de aangewezen docent om deel uit te maken van één van de doorontwikkelgroepen die gedurende het schooljaar ‘21/’22 werken aan concept-examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s!

Nieuwe leerweg

De nieuwe leerweg (inclusief de invoering van het praktijkgericht programma) maakt deel uit van het programma Sterk Beroepsonderwijs. De komende jaren worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen ook praktijkgericht onderwijs naast het theoretische onderwijs, ongeacht hun doorstroomwensen.

Praktijkgerichte programma’s voor het vmbo

Het praktijkgerichte programma is bedoeld om jongeren goed voor te bereiden op de keuze voor en de overstap op de vervolgopleiding en op de manier van werken op het mbo en havo. Leerlingen gaan onder andere aan de slag met levensechte opdrachten uit de praktijk, bijvoorbeeld voor een onderneming uit de regio. In het praktijkgerichte programma wordt de praktische leerstijl van de leerlingen aangesproken, ontwikkelen de leerlingen brede praktische vaardigheden en oriënteren ze zich op verschillende opleidingen en beroepen.

Doorontwikkelgroepen

Voor de invulling van de praktijkgerichte programma’s werkt SLO nauw samen doorontwikkelgroepen die bestaan uit drie vmbo-docenten (2 uit GL/ één uit TL), twee mbo-docenten en één havo-docent. Iedere doorontwikkelgroep staat onder leiding van een SLO-leerplanontwikkelaar.

De opdracht van een ontwikkelgroep is om gedurende het schooljaar 2021-2022 te komen tot concept-examenprogramma’s voor bovenstaande praktijkgerichte programma’s. In het voorjaar zal een eerste concept praktijkgericht programma opgeleverd worden. De pilotscholen zullen hiermee in hun onderwijs aan de slag gaan. Tijdens het gehele ontwikkeltraject werk je intensief samen met de pilotscholen en SLO.

De voorlopige planning doorontwikkelgroepen:

Periode november - december 2021:

 • Driewekelijkse bijeenkomst van één dagdeel
 • Totale tijdinvestering van één dag per drie weken

Periode januari - juli 2022:

 • Maandelijks bijeenkomst van één dagdeel
 • Totale tijdinvestering van één dag per maand

Schooljaar 2022 - 2023:

 • Nader te bepalen in loop van voorjaar 2022

Wie zoeken wij?

Voor de ontwikkelgroepen zoeken wij docenten die:

 1. uitgebreide en actuele kennis hebben van de sector en het werkveld waarvoor ze deelnemen aan de doorontwikkelgroep;
 2. actief zijn in de betreffende sector/het betreffende vak op school door les te geven aan studenten op het mbo en op de hoogte zijn van de huidige programma’s binnen het vmbo, havo en mbo;
 3. niet vasthouden aan bestaande programma’s of in bestaande programma’s de grootste gemene deler willen zoeken;
 4. niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van methoden of lesmateriaal;
 5. die het durven om buiten de kaders te denken en vernieuwende oplossingen aan te dragen;
 6. niet bang zijn om beslissingen te nemen die voor veel docenten en leerlingen gelden;
 7. zich ervan bewust zijn dat ze op persoonlijke titel deelnemen aan het vernieuwingsproject (let op: je hebt wel toestemming van je school nodig voor deze activiteit).

Openstaande posities

Praktijkgericht Programma openstaande posities
HBR

1 mbo-docent
1 havodocent

Groen geen openstaande posities
PIE

1 tl-docent
1 havodocent

M&T

1 tl-docent
1 mbo-docent

MaT

1 tl-docent
2 mbo-docenten
1 havodocent

Vergoeding

Voor het bijwonen van bijeenkomsten van de doorontwikkelgroepen is vacatiegeld beschikbaar. De hoogte van het vacatiegeld bedraagt € 260,-- per (fysieke) bijeenkomst per persoon (inclusief reiskosten e.d.). Voor digitale bijeenkomsten ontvang je een vergoeding van € 130,--.

Meld je nú aan!

De doorontwikkelgroepen onder leiding van een SLO leerplanontwikkelaar starten in november 2021. Meld je direct aan via vmbo@slo.nl of via je contactpersoon bij de MBO Raad en en geef aan op welke positie je reageert.

Grijp die kans om mee te denken over de inhoud van toekomstig onderwijs binnen het vmbo!


deelnemers gezocht voor teams:

 • Bouwen, wonen en interieur
 • Horeca, bakkerij en recreatie
 • Media, vormgeving en ICT
 • Mobiliteit en transport
 • Produceren, installeren en energie
 • Maritieme Techniek