SLO biedt ook dit schooljaar inhoudelijke ondersteuning bij Nationaal Programma Onderwijs in het vo

14 september 2021

Ook het voortgezet onderwijs gaat aan de slag met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). SLO ondersteunt scholen en leraren met informatie en producten die de volle breedte van het curriculum bestrijken.

Tot de zomer

Voor de zomer heeft SLO zogenoemde ‘handreikers’ ontwikkeld. Naast een overzicht van kaders (wat moet’ in het curriculum) zijn er handreikers (‘wat mag’ in het curriculum) voor de verschillende vakken en vakgebieden om het onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven. Ook zijn er thema-handreikers die ingaan op sociaal emotionele ontwikkeling, vso/pro, mediawijsheid en formatief evalueren.

Terug naar school

Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook nieuwe handreikers beschikbaar. Onder de noemer ‘Welkom in de brugklas’ zijn er voor verschillende vakken handreikers die gericht zijn op de overgang van groep 8 naar klas 1 van de middelbare school. Daarnaast zijn er de handreikers 'Welkom in de bovenbouw' met voorbeelden en interventies gericht op ‘doorstroom’ naar andere klassen.

Speciale nieuwsbrief

Alle scholen werken met het NPO. SLO ondersteunt ook het s(b)o, vso en pro. Een overzicht van daarvoor relevante producten vind je in onze speciale nieuwsbrief (pdf, 2.4 MB).