Domeinbeschrijving Mens & natuur in het basisonderwijs verschenen

18 augustus 2021

Wat weten leerlingen aan het einde van het basisonderwijs van natuur en wat over techniek? Hoe staat het met hun vaardigheden hierin? En waarover gaan de lessen natuuronderwijs en de lessen techniek?

De Inspectie voor het Onderwijs onderzoekt met enige regelmaat het aanbod en de leerresultaten van de leerlingen bij het domein Mens & Natuur: Peil.Mens & Natuur. SLO ontwikkelde voor het aankomende peilingsonderzoek een domeinbeschrijving als inhoudelijke onderlegger.

Het leergebied Mens & Natuur (M&N) stimuleert de verwondering van leerlingen. Leerlingen stellen vragen en leren de wereld begrijpen aan de hand van natuurwetenschappelijke disciplines als natuurkunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. Vanuit eigen behoeften leren zij over mogelijkheden om met techniek en technologie de wereld te beïnvloeden.

Deze domeinbeschrijving geeft alle kaders voor Mens & Natuur, een leergebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Je vindt hierin een overzicht van de wettelijk voorgeschreven kerndoelen (beoogd curriculum), beschikbare praktische uitwerkingen van de inhoud en actuele zaken (uitgevoerd curriculum) en eerdere onderzoeksresultaten naar leeropbrengsten (gerealiseerd curriculum).

SLO organiseerde een veldraadpleging met leerkrachten en domeinexperts. Met een breed samengestelde groep is besproken welke zaken er in het peilingsonderzoek moeten worden betrokken en wat niet. De adviezen vanuit deze veldraadpleging lees je hier ook in terug.

Informatie peilingsonderzoeken

Meer informatie over de peilingsonderzoeken vind je op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De Call for Proposals voor het onderzoek Peil.Mens & Natuur is begin augustus uitgezet door NRO. De uitkomsten van dit peilingsonderzoek worden eind 2024 verwacht.toon meer

Sector

Leerplankundig thema