LECSO en SBOwerkverband samen verder onder de naam Sectorraad GO

30 augustus 2021

Wist je al dat LECSO en SBOwerkverband zijn gefuseerd vanaf 1 januari 2021 als één organisatie voor gespecialiseerd onderwijs, namelijk de Sectorraad GO? De organisatie richt zich op schoolbesturen en scholen in het gespecialiseerd onderwijs. Ze is verantwoordelijk voor goed onderwijs en bijbehorende ondersteuning voor sbo, so (cluster 3 en 4) en vso.

Op de website krijg je een goede indruk van deze organisatie en vind je informatie over expertgroepen, de doelgroepen en hoe ze opkomen voor de belangen van hun leden. Ook heeft de Sectorraad GO het Landelijk Doelgroepenmodel ontwikkeld. Dit model helpt scholen om het potentiële eindniveau van leerlingen onderbouwd en transparant in te schatten en de benodigde ondersteuning in kaart te brengen.

Geert Diever is de nieuwe voorzitter van de Sectorraad GO. Hij is geïnterviewd over de fusie: “Door de samenvoeging komt de expertise van twee organisaties bij elkaar. We bundelen alle kennis die aanwezig is en werken samen aan thema’s die belangrijk zijn voor onze leden.” Lees het hele interview.toon meer