COVID-19 en onderwijs – kennis en ervaringen uit andere landen

7 mei 2021

De situatie rond COVID-19 heeft veel invloed op het onderwijs. In verschillende landen wordt stilgestaan bij wat het onderwijs kan leren van deze periode. Dat kan ook inspirerend werken voor de Nederlandse onderwijspraktijk. Daarom delen we drie voorbeelden, van praktijkkennis tot wetenschappelijke informatie.

Schotland

De onderwijsinspectie van Schotland verzamelde 100 praktijkverhalen (Engelstalig) over het onderwijs in lockdown, van maart tot augustus 2020. Leraren en andere experts uit onderwijs en jeugdinstellingen schreven hun ervaringen op. Ze vertellen wat ze deden tijdens de lockdown, wat het effect daarvan was en wat ze nu anders willen doen. Dit leverde een rijke verzameling praktijkkennis op, geordend naar vijf thema’s:

  • relaties
  • onderwijs en leren
  • school en gemeenschap
  • gezondheid en welzijn
  • successen en prestaties in en buiten het curriculum

Ierland

Ierland onderzocht de ervaringen met onderwijzen en leren op afstand vanuit het perspectief van leerlingen, leraren en ouders. De gevolgen voor verschillende leerlingen lopen enorm uiteen. De informatie wordt gepresenteerd in een filmpje van een kwartier. Bekijk het filmpje (Engelstalig).

Zwitserland

Zwitserland heeft een website (grotendeels Engelstalig) over onderzoek rond onderwijs en corona. Naast onderzoek in de nationale context, vind je er ook internationaal vergelijkend onderzoek. Het gaat over een breed scala van onderwerpen: de motivatie van leerlingen, het welzijn van leraren, schoolleiderschap tijdens de pandemie. De studies zijn vrij toegankelijk en je kunt zoeken op sector.