Website bijdrage SLO Nationaal Programma Onderwijs staat live

30 augustus 2021

De website met de bijdrage van SLO aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is op 19 april gelanceerd. Wij denken mee over curriculaire vragen in het NPO en richten ons op het ondersteunen en ontzorgen van scholen bij het maken van doordachte keuzes in het onderwijsprogramma.

Op slo.nl/npo verzamelden wij  tools en suggesties voor interventies die scholen en leraren kunnen gebruiken. Voor het basisonderwijs zijn er per leerjaar of per leergebied overzichten met focusdoelen te vinden om leraren te helpen bij het maken van keuzes. Voor het voortgezet onderwijs bieden we kaders (‘wat moet’ in het curriculum) en handreikingen (‘wat mag’ in het curriculum) om het onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven. Daarnaast is er op de website de mogelijkheid om vragen te stellen.

Lerarenpanel dacht mee

Een lerarenpanel  dacht mee  bij de totstandkoming van de website. Astrid Miltenburg, leraar groep 1/2-3 op de Delteykschool in Werkhove en lid van het lerarenpanel, vertelt hoe de tools leraren kunnen ondersteunen: ‘De voorbeelden en links bij de focusdoelen inspireren en daar zou ik wel meer van willen weten. Op die manier kan ik mijn eigen onderwijs maken, passend bij mijn leerlingen.’ Een ander lid van het lerarenpanel, Mariëlle Smulders, leerkracht en taal-leescoördinator op BS De Regenboog in Schijndel, zegt: ‘De focusdoelen vind ik helder omschreven en door het interview worden ze goed onderbouwd.’ Janneke Moeleker, leerkracht en unitleider startbouw, op KC Snijders in Rijswijk, kan zich erg vinden in de doelen: ‘Volgens mij is goed en kritisch gekeken naar wat wel of niet moet. Ik hoop dat scholen meer de ruimte krijgen en voelen om het anders te doen of iets later dan wel niet te doen.’

Alle leerlingen recht op doordacht onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de gevolgen van de coronapandemie voor de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Vanuit onze missie dat alle leerlingen recht hebben op inspirerend en doordacht onderwijs, willen we het onderwijs ondersteunen bij het ontwikkelen van een doordacht curriculum in deze periode na de coronacrisis.