Niet alle po-leerlingen behalen een fundamenteel niveau schrijfvaardigheid: Hoe breng je het schrijfonderwijs op school op peil?

4 maart 2021
contact: Anke Herder

Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 73% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid. In het speciaal basisonderwijs is dit 33%. De prestaties van leerlingen zijn stabiel sinds 2009, maar blijven achter bij de ambities die de commissie-Meijerink formuleerde bij de introductie van de referentieniveaus. Dit blijkt uit het rapport Peil.Schrijfvaardigheid dat op 4 maart verschenen is.

De peiling van de Inspectie van het Onderwijs geeft zicht op de leerlingprestaties op het gebied van het schrijven van teksten, en op het schrijfonderwijs op scholen voor (speciaal) basisonderwijs en de attitude van leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten geven in het onderzoek aan dat ze de communicatieve en expressieve functie van schrijven het belangrijkst vinden. In hun onderwijs zetten ze bij de instructie, lesdoelen en feedback echter vooral in op correctheidsaspecten (spelling, grammatica en interpunctie).

Niveau blijft achter bij ambities

De commissie-Meijerink, die de referentieniveaus opstelde, schatte in dat 75% van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs minimaal dit niveau zou behalen. De commissie stelde bovendien de ambitie dat 85% van de leerlingen niveau 1F zou gaan halen. De gerealiseerde percentages voor niveau 1F (73% in bo en 33% in sbo) op het gebied van schrijfvaardigheid betekenen dat elk jaar enkele tienduizenden leerlingen het (speciaal) basisonderwijs verlaten zonder een stevig fundament voor schrijven.

Verdient jullie schrijfonderwijs aandacht?

Heb je het idee dat het schrijfonderwijs ook op jullie school hernieuwde aandacht en doordenking verdient?

Voor leerkrachten maakte SLO samen met taalspecialisten de nieuwe handreiking ‘’Schrijfonderwijs op peil: Handreiking voor leerkrachten in de midden- en bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs. Deze handreiking kun je met je team gebruiken als startpunt en inspiratiebron voor verbeteractiviteiten rondom schrijven op school en in de klas.

Ga je liever eerst met je collega’s in gesprek over het schrijfonderwijs op school? Gebruik dan de vragen uit de Reflectiewijzer Schrijfonderwijs, die ook vandaag is verschenen en uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs.

Wil je de situatie op school vergelijken met de resultaten uit het peilingsonderzoek? Ga dan naar de website van de Inspectie van het Onderwijs voor alle onderzoeksresultaten in het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.
toon meer

Sector

Vrije trefwoorden