Het curriculum en het Nationaal Programma Onderwijs

30 augustus 2021
contact: Marcia Joosen

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Vanuit die gedachte hebben de demissionaire ministers Van Engelshoven en Slob woensdag 17 februari een pakket aan maatregelen gepresenteerd.

De maatregelen zijn gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs vanwege de gevolgen van Corona op de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Op het inhalen en compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs.

Het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Het programma heeft betrekking het gehele onderwijsveld, van voorschoolse educatie, basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. SLO zal meedenken over curriculaire vragen in het Nationaal Programma Onderwijs

In de Kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs 17 februari en in de Bijlage brief TK Nationaal Programma Funderend Onderwijs staan de maatregelen verder uitgewerkt.toon meer

Leerplankundig thema