Domeinbeschrijving Rekenen-wiskunde in het basisonderwijs 2020 verschenen

16 februari 2021

Wat beheersen leerlingen aan het einde van het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs van rekenen-wiskunde? Elke vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs dit op landelijk niveau. SLO ontwikkelde voor dit peilingsonderzoek een inhoudelijke onderlegger: de domeinbeschrijving ‘Rekenen-wiskunde in het basisonderwijs 2020’.

Deze domeinbeschrijving geeft alle kaders voor het leergebied. Naast de wettelijk voorgeschreven kerndoelen en referentieniveaus beschrijft SLO ook actuele zaken. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de voorstellen van Curriculum.nu: wat daarvan is nu precies nieuw en anders ten opzichte van de huidige situatie?

Leerkrachten en domeinexperts

SLO organiseerde een veldraadpleging met leerkrachten en domeinexperts. Met een breed samengestelde groep is besproken welke zaken er in het peilingsonderzoek moeten worden betrokken en wat niet. De adviezen vanuit deze veldraadpleging lees je er ook in terug. In de domeinbeschrijving ‘Rekenen-wiskunde in het basisonderwijs 2020’ kom je onder andere onderwerpen tegen als: de wettelijke doelen rekenen-wiskunde voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs, informatie over het aanbod van rekenen-wiskunde, opbrengsten van eerdere peilingsonderzoeken en adviezen voor het eerstvolgende peilingsonderzoek.

Informatie peilingsonderzoek

Meer informatie over de peilingsonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs. Het eerstvolgende peilingsonderzoek rekenen-wiskunde vindt plaats in 2023. De call hiervoor is onlangs uitgezet door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).toon meer