Drie belangrijke aspecten computationeel denken aanpakken in het wiskundeonderwijs

21 april 2021
contact: Jos Tolboom

SLO voert samen met NRO, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit een tweetal onderzoeksprojecten uit waar de aandacht ligt op computationeel denken in het basis- en voortgezet onderwijs. Eén er van is het onderzoek ‘Computational thinking and mathematical thinking: digital literacy in mathematics curricula’. SLO bewaakt het curriculaire aspect en zorgt ervoor dat dit onderzoek een volgende generatie curricula kan onderbouwen.

Wat identificeert computationeel denken in het wiskundeonderwijs? En welke aspecten kun je hiervan aanpakken in het wiskundeonderwijs? Computationeel denken opnemen in wiskunde of andere disciplines is geen eenvoudig proces en introduceert veel uitdagingen met betrekking tot de manier waarop disciplines op school worden georganiseerd en onderwezen. Er is door de betrokken organisaties een projectgroep gevormd die samen, geïnformeerd door het onderzoek, lesmateriaal heeft ontwikkeld en op scholen op effectiviteit onderzoekt.

Bevestiging

Het onderzoek ‘Computational thinking and mathematical thinking: digital literacy in mathematics curricula’ presenteert allereerst een systematisch literatuuronderzoek dat kenmerken van computationeel denken (CD) identificeert die zijn onderzocht in onderzoek naar wiskundeonderwijs. Daarnaast lees je in dit onderzoek de resultaten van een Delphi-studie die is uitgevoerd om de collectieve mening van 25 wiskunde- en informatica-experts vast te leggen over de mogelijkheden om CD in het wiskundeonderwijs aan te pakken. Deze Delphi-studie bevestigt de bevindingen van het literatuuronderzoek. De drie belangrijkste aspecten van computationeel denken die aangepakt moeten worden zijn: probleemoplossing, cognitieve processen en transpositie.

Het onderzoek is nu beschikbaar.