Sluit met thematiseren aan bij de leefwereld van jonge kinderen

3 februari 2021

“Veel kleutergroepen en voorschoolse instellingen werken wel thematisch, maar moeten de stap naar thematiseren nog zetten.” - SLO’er Gäby van der Linde

In de voorschoolse voorzieningen en in de kleutergroepen van het basisonderwijs werken ze veel  en graag met thema's. Wil je aansluiten bij de leefwereld van kinderen dan is het nodig je thema klein en betekenisvol te benoemen. Hoe maak je thema's betekenisvol? En hoe zorg je in je thema voor een beredeneerd aanbod en hoe ga je met kinderen aan de slag?

Aan de slag

In de handreiking ‘Thematiseren met jonge kinderen’ staat het beredeneerd werken met een thema centraal met jonge kinderen van 2-7 jaar.toon meer

Sector

Vrije trefwoorden