In gesprek over jouw onderwijs

25 januari 2021
contact: Mändy Kok

Door een uitgestelde NOT2021 kunnen we deze week helaas geen waardevolle beursgesprekken voeren. Daarom organiseert SLO op 26 t/m 28 januari gratis presentaties en vragenuurtjes over verschillende onderwijsthema’s. We gaan graag met je in gesprek!

Dinsdag 26 januari

12.30-13.30 uur: Kansengelijkheid in het onderwijs - Annette van der Laan & Stephanie Kastelein

15.00-16.00 uur: Digitalisering curriculum - Frederik Oorschot

Woensdag 27 januari

14.00 – 15.00 uur: Webinar Samenhang in het zaakvakonderwijs en taal - Anne-Christien Tammes & Femke Ruiter (Kidsweek in de Klas)

15.00 – 16.00 uur: Educatie/onderwijs aan jonge kinderen - Gäby van der Linde & Martin Klein Tank

Donderdag 28 januari

13.30-14.30 uur: Maatwerk en passend onderwijs - Nora Steenbergen-Penterman & Annette van der Laan

15.00 – 16.00 uur: Schooleigen curriculumontwikkeling in de onderbouw van voortgezet onderwijs - Jeroen Sijbers & Geesje van Slochteren

15.30 – 16.30 uur: Doelgericht informatie verzamelen in een formatieve les, exitcards inzetten als hulpmiddelen - Pieter Gerrits