Nieuwe taakkaart textiel verzorgen voor vso (arbeid) en praktijkonderwijs

15 januari 2021

Laat leerlingen thuis praktisch laten werken aan activiteiten, gekoppeld aan Nederlands en rekenen op niveau 1F met de nieuwe taakkaart textiel verzorgen.

Deze kaart is aanvullend op de eerder ontwikkelde taakkaarten met praktische activiteiten voor schoonmaken, koken, verzorgen van plant of dier en klussen in huis.

De opdrachten kunnen los van elkaar en in willekeurige volgorde gedaan worden. Je zou er zelfs een challenge van kunnen maken. Wie heeft de meeste taken goed uitgevoerd?

Meer informatie: https://www.slo.nl/thuisonderwijs/onderwijsactiviteiten-praktijkonderwijs/toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema