Promotie SLO’er Anke Herder donderdag 19 november live te volgen

18 november 2020
contact: Anke Herder

“In mijn onderzoek heb ik gekeken naar interactie van leerlingen die samen schrijven terwijl ze aan hun onderzoek werken. Die gesprekken laten heel mooi zien hoe leerlingen besluiten nemen over de inhoud en formulering en ook hoe zij kennis over het onderwerp uitwisselen. Interactie is belangrijk voor de schrijfontwikkeling én denkontwikkeling en daarom van belang voor alle leergebieden. Ik ben dan ook blij dat dat één van speerpunten is vanuit Nederlands in het traject Curriculum.nu.”

Donderdag 19 november (14.30 – 15.30 uur) verdedigt Anke Herder haar proefschrift Peer talk in collaborative writing of primary school students. A conversation analytic study of student interaction in the context of inquiry learning aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuwe inzichten

Anke Herder doet in haar proefschrift verslag van een viertal gerelateerde studies naar gesprekken van leerlingen (8-12 jaar) uit de midden- en bovenbouw van zes basisscholen in Nederland, die samen schrijven in de context van projecten voor onderzoekend leren. Een gedetailleerde analyse van de data met behulp van conversatieanalyse gaf nieuwe inzichten vanuit twee invalshoeken: hoe leerlingen gezamenlijk een schrijfproduct tot stand brengen en hoe ze kennis en 'weten' expliciet maken in de interactie.

Viertal studies

De eerste studie laat zien hoe leerlingen voorstellen voor de tekstinhoud en procedurele voorstellen doen en behandelen tijdens gezamenlijk schrijven. In de tweede studie analyseerde Anke hoe de leerlingen in interactie reflecteren op inhoudelijke en talige keuzes tijdens het schrijven.

De derde studie toont aan hoe leerlingen worden getriggerd om kennis te delen met hun groepsgenoten. In de vierde deelstudie is het gebruik van uitspraken met ‘ik weet’, ‘jij weet’ en ‘wij weten’ onderzocht om te zien hoe studenten zich verhouden tot onderlinge overeenkomsten en verschillen in kennis en weten.

Promotie live te volgen

De openbare verdediging van Anke Herder op de Rijksuniversiteit Groningen kan je live volgen op donderdag 19 november van 14.30 tot 15.30 uur via de livestream van de Rijksuniversiteit.toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema