Vernieuwing praktijkgericht vmbo van start

30 augustus 2021
contact: Willem Rosier

SLO gaat de komende vier jaar met scholen werken aan de praktijkgerichte leerweg in het vmbo. Er worden twaalf nieuwe examenprogramma’s ontwikkeld voor de leerlingen die een theoretisch of gemengd profiel kiezen, en uitgeprobeerd in de praktijk op 136 pilotscholen.

Het ministerie van OCW gaf op 27 oktober jl. het startschot voor een langverwachte ontwikkeling in het voortgezet onderwijs. De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Belangrijke drager ervan worden levensechte praktijkopdrachten, die voor de leerling direct antwoord geven op een vraag als: 'Waarom moet ik dit leren? Wat voor nut heeft het vak wiskunde eigenlijk?'

Ontwikkelen en toetsen in de praktijk

SLO gaat samen met de scholen, landelijke onderwijspartners en een advieskring werken aan nieuwe examenprogramma’s voor twaalf uitstroomprofielen. De ontwikkelde programma’s worden gaandeweg beproefd in de praktijk, door middel van proefprojecten op vmbo-scholen. SLO begeleidt de scholen bij de curriculaire vragen die de implementatie van nieuwe examenprogramma’s opleveren.

Er blijkt veel animo bij vmbo-scholen om actief mee te werken aan de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma. Uit zo'n 330 inschrijvingen zijn door DUS-I 136 scholen geloot om deel te nemen in de pilots. Daaronder bevinden zich de scholen die eerder deelnamen aan de pilot voor Technologie en Toepassing (T&T). Op woensdag 13 januari organiseert SLO een online kick-offbijeenkomst voor deze pilotscholen.

Nauwe samenwerking met landelijke partners

In alle projecten werkt SLO samen met VO-raad, Platform TL, Stichting Platforms VMBO, MBO Raad, het Havo-platform en VNO-NCW/MKB Nederland en uiteraard de opdrachtgever, het ministerie van OCW.

De ontwikkeling past in het kader van het overheidsprogramma Sterk beroepsonderwijs, dat wordt gecoördineerd door het ministerie van OCW. Binnen dit programma wordt niet alleen gewerkt aan het onderwijsprogramma voor vmbo-leerlingen. Er is ook een programmalijn gericht op een flexibeler aansluiting van vmbo naar mbo en uitstroom van leerlingen richting werkgevers in de regio.