Nieuw boek over burgerschapsonderwijs door docent Maatschappijleer

5 november 2020
contact: Jeroen Bron

Onlangs verscheen een nieuw wetenschappelijk en filosofisch boek over wereldburgerschap, geschreven door docent maatschappijleer dr. Bashir Azizi, die op 9 april 2020 gepromoveerd is op dit thema aan de Universiteit Leiden.

Het boek Wereldburgerschap: Reflecties op wereldburgerschap in de spiegel van Afghanistan en Nederland biedt een diepgaande filosofische analyse van de rechtvaardiging en mogelijkheidsvoorwaarden voor wereldburgerschapsvorming. Hiermee levert Bashir Azizi een substantiële bijdrage aan de discussie over de plaats van burgerschap in het onderwijs, gegeven de stagnatie van burgerschapsonderwijs in Nederland en de komende curriculumherziening. Het boek stelt dat de huidige situatie een nieuw concept van burgerschap vereist dat verder reikt dan alleen het klassieke burgerschap van de natiestaat.

De auteur heeft een uitgebreide analyse gemaakt van een aantal beleidsdocumenten en van zijn interviews met Minister Slob en een Inspecteur van het Onderwijs. Tevens wordt aangegeven hoe de verschillende vormen van wereldburgerschap in het onderwijs vorm kunnen krijgen en wat dit van docenten vraagt. Daarmee levert de auteur een doorwrocht pleidooi voor wereldburgerschap en de persoonlijke verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat.