Digitale Scheurkalender Burgerschap

15 april 2021
contact: Jeroen Bron

Hoe maak je grote thema’s als diversiteit, solidariteit, globalisering en vrijheid van meningsuiting bespreekbaar in de klas? Gebruik de Digitale Scheurkalender Burgerschap.

Kosteloze kant-en-klare lessen voor het digibord. Elke les koppelt een onderwerp uit het vak Burgerschap aan een kunstwerk en historische feiten. Zo leer je jouw leerlingen met andere ogen kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving.

De lessen zijn ontwikkeld door Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo. Docenten en burgerschapsexperts hebben meegedacht over de inhoud en de vorm. Je kunt de Digitale Scheurkalender Burgerschap gebruiken tijdens mentorlessen en maatschappijleer. De lessen sluiten ook aan bij de vakken ckv, Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde.

www.digitalescheurkalender.com
wachtwoord: burgerschap