Inspirerende handreiking en website voor schooladvisering po-vo

12 oktober 2020

Hoe kom je tot een schooladvies dat rechtdoet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling?

Hoe maak je samen die brede ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk? Welke informatiebronnen gebruik je bij het bepalen van een passend schooladvies? Hoe betrek je leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs? Wat werkt volgens onderzoek, hoe pakken scholen het aan?

Het hele team denkt mee

Op basisschool De Poort in Loenen bijvoorbeeld, is het schooladvies daadwerkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vertelt schoolleider Chantal Hagen. Zijzelf buigt zich samen met de leerkrachten van groep 7 en 8 én de ib’er over de advisering. “We proberen breed met elkaar te kijken. Nadat we in klein comité het schooladvies geformuleerd hebben, wordt het besluit aan het hele team voorgelegd.” De Poort is een kleine school en werkt een aantal momenten per week groepsdoorbroken, dat maakt het makkelijker. “Iedereen kent iedereen. Soms twijfelen we over een advies, dan is het fijn dat van onderbouwleerkracht tot bovenbouwcollega een gefundeerde bijdrage kan leveren.”

Hagen en haar collega’s werkten mee aan de handreiking. “Het is fijn dat je daarin alles bij elkaar hebt. De handreiking maakt je ook bewust van waar je rekening mee kunt houden.” Zijzelf gaat naar aanleiding van de publicatie bijvoorbeeld met haar team onderzoeken of ze het eigenaarschap van de leerling willen vergroten, bijvoorbeeld door die al te betrekken bij het pre-advies in groep 7.

Geef je schooladvisering vorm

Deze inspirerende, praktische handreiking van OCW helpt je om je schooladvisering vorm te geven. Voor leerkrachten, IB’ers en schoolleiders. SLO werkte samen met zeven basisscholen mee aan de totstandkoming om onderzoek en praktijk te verbinden. Op de website handreiking schooladvisering vind je de handreiking, inspirerende schoolportretten, een animatie en nog veel meer.