Onderwijs op afstand slecht verenigbaar met burgerschap!

15 april 2021
contact: Jeroen Bron

Met het sluiten van alle scholen in maart van dit jaar
ging het onderwijs massaal online. Wat betekende
deze omslag voor onderwijs gericht op de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen: het
burgerschapsonderwijs?

In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van toelichtingen die door 115 leraren zijn gegeven besproken.