Breng formatief evalueren in verband met de vmbo-taalleerroutes en lessuggesties passende perspectieven

2 februari 2021

Werk aan ‘een neus voor kwaliteit’ en maak er een gewoonte van om met leerlingen te communiceren over leerdoelen en succescriteria. Eén van de vele bruikbare tips die jou als leerkracht een beter inzicht kan geven in het leerproces van je leerlingen. En nog belangrijker: het geeft je leerlingen eigenaarschap over hun eigen leerproces, omdat je samen met hen gaat nadenken over de vragen: waar wil ik met mijn leren naar toe, waar sta ik nu en wat is nodig om daarmee aan de slag te gaan?

In de e-zine ‘Formatief evalueren bij taal in vmbo-bb/kb’  maak je kennis met de principes van formatieve evaluatie en lees je hoe formatief evalueren in verband gebracht kan worden met de vmbo taalleerroutes en lessuggesties van Passende perspectieven.

Help leerlingen op weg

Om vmbo-leerlingen op het gebied van taal en/of rekenen passende perspectieven te bieden en hen een optimale weg te laten afleggen naar niveau 2F ontwikkelde SLO leerroutes en lessuggesties. Hiermee kun je hen een passend onderwijsaanbod bieden en help je leerlingen op weg om het beoogde taal- of rekenniveau te behalen. Doelgericht werken en maatwerk zijn het uitgangspunt.

Inzicht krijgen

Formatief evalueren kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het geeft je inzicht in waar de leerling staat en input voor beslissingen over het lesprogramma voor de middellange en lange termijn. Daarnaast, en net zo belangrijk: het geeft leerlingen inzicht in hun leerdoelen en vorderingen en helpt hen eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

Duik in de e-zine ‘Formatief evalueren bij taal in vmbo-bb/kb’ en ga aan de slag.