Bekijk onze nieuwe producten op formatiefevalueren.slo.nl

2 februari 2021

Twee kakelverse producten in de toolkit Formatief evalueren staan nu online. Een animatie over de FE-cyclus én handige reflectiekaarten om met elkaar in gesprek te gaan op school.

In de alweer derde animatie over de cyclus van Formatief evalueren is te zien hoe je leerlingreacties verzamelt, analyseert en interpreteert in de klas. Oftewel: fases 2 en 3 van de FE-cyclus.

Met de praktische reflectiekaarten kan je samen met enkele collega’s of je hele schoolteam in gesprek gaan over dit thema en van elkaar leren. Je reflecteert samen op je eigen onderwijs aan de hand van de vijf fasen van formatief evalueren. ‘Een mooie werkvorm om ook gelijk lesvoorbeelden uit te wisselen’.

De eerdere twee animaties zijn ook nog steeds te bekijken. Op formatiefevalueren.slo.nl vind je nog meer inspirerende voorbeelden van formatief evalueren in de klas en handige instrumenten.toon meer

Sector

Leerplankundig thema