Reactie minister op kamervragen over wetsvoorstel burgerschap en burgerschap in het curriculum

15 april 2021
contact: Jeroen Bron

Nota naar aanleiding van het verslag burgerschapsopdracht aan scholen.

Minister Slob reageert op de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wijziging van een aantal onderwijswetten. Het wetsvoorstel gaat over verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Download de nota hier