In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

29 juni 2020

Het schoolexamen goed vormgeven, je visie en ambities zichtbaar maken in je PTA en deze keuzes gezamenlijk maken. Daar werk je als vaksectie elk jaar weer aan. Misschien gebruiken jullie als vaksectie wel de handreikingen voor het schoolexamen van SLO. Goed nieuws: we hebben de handreikingen aangevuld met een PTA-gespreksleidraad, per vak uitgewerkt.

Voorbeelduitwerkingen aan de hand van de gespreksleidraad

De gespreksleidraden hebben we ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid p schoolniveau en jullie wensen en inzichten als vaksectie op vakniveau. Je kunt telkens twee documenten downloaden: een leeg Word-document met de vragen om het gesprek te voeren en een pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen’ met mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor het PTA.

Welke vakken staan nu online?

Inmiddels staan gespreksleidraden voor twaalf vakken online. In de zomer zullen er nog een tiental volgen en de rest volgt in het najaar. De volgende gespreksleidraden zijn gereed:

Op de website https://slo.nl/handreikingen/introductie vind je de handreikingen en gespreksleidraden per vak.

Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met Gerdineke van Silfhout, themacoördinator toetsing en examinering (g.vansilfhout@slo.nl).