Het kennisplatform "De taalontwikkelende Leraar"

16 juni 2020

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) maakt zich sterk voor meer en beter taalontwikkelend onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Binnen de lerarenopleidingen van alle vakken zou taalontwikkelend lesgeven als een rode draad door alle curricula moeten lopen. Op die manier worden leraren goed voorbereid op het geven van taalgericht vakonderwijs en kunnen leerlingen optimaal profiteren van het onderwijs in alle vakken. LEONED ondersteunt lerarenopleidingen bij deze taak met het kennisplatform "De Taalontwikkelende Leraar".