Digitale geletterdheid in tijden van corona én in de toekomst

11 juni 2020
contact: Hans de Vries

Hoe is het gesteld met de digitale geletterdheid van leerlingen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs? Op welke manieren zet je als school de volgende stap naar verdere integratie in jouw onderwijs? Helpen de ervaringen in deze corona-tijd misschien? Over deze vragen houden SLO, Kennisnet en de Hogeschool Leiden twee webinars.

Helderheid over de toekomst van digitale geletterdheid in het curriculum is er nog niet. De politiek moet er over besluiten. Toch verwachten SLO, Kennisnet en Hogeschool Leiden nog steeds dat er kerndoelen komen voor dit nieuwe leergebied. De drie organisaties willen onderzoeken welke lessen scholen hebben getrokken uit de afgelopen periode. Welke aspecten van digitale geletterdheid hebben leerlingen maar ook leraren in tijden van corona bewust of onbewust ontwikkeld? En waar hadden zij juist moeite mee, voor zover dat door scholen was te zien? Wat kunnen we met deze wetenschap ter voorbereiding op de introductie van nieuwe kerndoelen?

Twee webinars

Programma

  • 15:30 tot 16:30 uur presentatie over digitale geletterdheid door SLO en Kennisnet
  • 16:30 tot 17:00 uur toelichting op het Actieonderzoek Digitale Geletterdheid

Met de webinars hopen SLO, Kennisnet en Hogeschool Leiden ook scholen te interesseren voor een nieuw actieonderzoek. Daarover meer in de webinars en na 25 juni kunnen scholen zich melden.

Start twee netwerken

Na de zomervakantie gaan SLO, Kennisnet en Hogeschool Leiden aan de slag met twee netwerken, bestaande uit po- en vo-schoolbesturen. We proberen antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, maar onderzoeken we aansluitend daarop ook wat de deelnemende scholen nodig hebben om digitale geletterdheid in alle aspecten in hun onderwijs te integreren. Experts van SLO en Kennisnet staan de scholen bij. Hogeschool Leiden is betrokken vanuit haar rol als lerarenopleider.toon meer

Sector

Leerplankundig thema