Onderwijs op afstand Burgerschap en Levensbeschouwing

20 april 2020
contact: Jeroen Bron

Leraren en ouders werken samen hard aan het organiseren van onderwijs op afstand. Daarbij wordt in eerste instantie meestal prioriteit gegeven aan taal en rekenen. Maar deze situatie biedt ook mogelijkheden om aan de slag te gaan met burgerschap en identiteit. Kijk voor concrete ideeën bijvoorbeeld eens op onderstaande platforms!

Lesideeën onderwijs op afstand Burgerschap en Levensbeschouwing
De digitale lessen zijn bruikbaar voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en voor ouders die hun kinderen thuis lesgeven. Elke week worden nieuwe lessen toegevoegd. Dit initiatief is een samenwerking van VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs, Uitgeverij Creathlon (WHYmagazine, Goedemorgen en Krachtbronnen), Arkade, de CED-groep (De Vreedzame School en Nieuwsbegrip), het Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN),  Levendig Uitgever (Kleur op School), Uitgeverij Kwintessens (Kwink) en Nieuw Wij (Sign of the Times en OnPurpose).

Verus en Uitgeverij Kwintessens hebben het digitale platform START gelanceerd. Daarop worden levensbeschouwelijke en hoopvolle dagopeningen voor thuis aangeboden. De digitale content is in vijf niveaus beschikbaar: voor het primair onderwijs (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) en het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw). Voor alle niveaus is er op iedere schooldag nieuwe content beschikbaar. Deze content bestaat afwisselend uit video’s, (vertel)verhalen, reflectievragen en opdrachten.