Het nieuwe nummer van Tijdschrift Taal is uit

12 november 2020

SLO levert een bijdrage aan dit nummer met een artikel over het belang van een stevige taalbasis, geschreven door Joanneke Prenger en Gerdineke van Silfhout. Andere artikelen gaan onder meer over taaldenkgesprekken met nieuwkomers, en het inzetten van literaire taalgesprekken als motor voor ontwikkeling in leesvaardigheid en leesmotivatie.

Tijdschrift Taal voedt de dialoog over taalinhouden, taaldidactiek, doelen en organisatie van leren. De onafhankelijke redactie bestaat uit medewerkers en vertegenwoordigers van SLO, LOPON2 en EDventure. De artikelen zijn gebaseerd op recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en verschaffen op basis daarvan praktijkvoorbeelden, adviezen en handreikingen voor de onderwijspraktijk. Het tijdschrift is primair bedoeld voor onderwijsadviseurs ,taalspecialisten van begeleidingsdiensten en opleiders taal van lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Ook is het interessant voor onderzoekers, taalcoördinatoren, inspecteurs en uitgevers.

Verder lezen

Het blad wordt uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum en verschijnt 2 keer per jaar. Sommige artikelen zijn gratis toegankelijk. Je vindt ze op de website. Wil je het complete tijdschrift lezen? Kijk dan naar de opties voor een abonnement of proefnummer.