Onderwijs op afstand: het begin is er, hoe nu verder?

8 oktober 2020
contact: Bas Trimbos

Bijna alle leerlingen volgen op dit moment onderwijs vanuit huis. Afstandsleren met behulp van ICT maakt het mogelijk om met leerlingen in contact te blijven. Maar leerlingen en leraren hebben al snel gemerkt dat afstandsleren iets anders is dan leren op school. Dat is even wennen.

Scholen die al ervaring hebben met afstandsonderwijs en het inzetten van digitale middelen hebben daar destijds een bewuste keuze voor gemaakt. Zij hebben er een gezamenlijke visie op ontwikkeld en een uitgebreid implementatietraject doorlopen. Zij hebben leermiddelen gekozen en nagedacht over digitale didactiek. Alle andere scholen moesten dit door de maatregelen rondom het coronavirus nu noodgedwongen in een paar dagen doen. En het is ontzettend knap wat er in die korte tijd is bereikt!

Om de scholen die nu de eerste stappen hebben gezet op het gebied van afstandsonderwijs verder te ondersteunen, hebben we een aantal zaken op een rijtje gezet.