Veel succes bij de komende maand thuisonderwijs

1 april 2020
contact: Marcia Joosen

Het stof is amper neergedwarreld van twee weken thuisonderwijs, en nu valt de beslissing dat de scholen tot en met 28 april gesloten zijn. De inzet van leraren, leerlingen en ouders om op stel en sprong onderwijs op afstand vorm te geven, is enorm.

Digitale horden zijn genomen: van het installeren van software tot het zelf ontwerpen van digitale lessen of verspreiden van lesmateriaal. Leerlingen logden in voor klassikale lessen of een vragenuurtje en ouders en verzorgers pakten zover mogelijk de begeleiding op. De haalbaarheid van thuisonderwijs is afhankelijk van veel factoren maar van alle kanten, uit het onderwijs én daarbuiten, worden tips en materialen geboden om de overgang naar (digitaal) thuisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar mogen we met zijn allen erg trots op zijn.

Nu de scholen ook de komende tijd gesloten zullen zijn, plaatst dit leraren en ouders voor veel uitdagingen. En er komen nieuwe vraagstukken kijken: hoe geef je alle leerlingen zo veel mogelijk lesstof mee dit schooljaar? Hoe zorg je dat kwetsbare leerlingen niet gaan achterlopen? Hoe breng je samenhang aan tussen lessen, en hoe houd je daarbij de leerdoelen in het oog? Voor de eindexamenklassen is het spannend: hoe komt de nieuw slaag-zakregeling eruit te zien? Haal ik daarmee de eindstreep?

SLO hoopt leraren en teams te helpen met handvatten voor samenhangend en goed thuisonderwijs op www.slo.nl/thuisonderwijs. Daar zullen we doorlopend nieuwe materialen ontsluiten die leraren helpen het schooljaar op een goede manier af te ronden. Natuurlijk zijn wij altijd bereikbaar voor vragen op www.slo.nl/over-slo/contact.

Voor praktische vragen rondom de schoolexamens is door Cito, Kennisnet en SLO een online vraagbaak opgezet op www.cito.nl/online-hulp-schoolexamens

Rest ons nu niets anders dan alle onderwijsprofessionals, de leerlingen en hun ouders te bedanken voor de geweldige manier waarop jullie het thuisonderwijs oppakken. En natuurlijk heel veel sterkte en succes voor de komende tijd.

Jindra Divis
Sanne Tromp