Back to school: pedagogische handreikingen

4 mei 2020
contact: Jeroen Bron

De beperkingen door het Corona-virus worden voor de scholen gedeeltelijk opgeheven. De leerlingen komen weer naar school! Hoe zal het voor de kinderen en voor de docenten zijn om na deze hectische en beangstigende tijd weer naar school te gaan? Hoe is het thuisonderwijs gegaan? Hoe is de thuissituatie geweest? Hoe geven we kinderen ruimte om over hun ervaringen te praten?

De CED groep heeft vanuit De Vreedzame School een handreiking opgesteld waarin het pedagogisch handelen bij de (her)start op school centraal staat. Met een planningsformat voor pedagogisch beleid en diverse tips.

Download Back to school: pedagogische handreikingen