Ria Brandt


Ria Brandt is leerplanontwikkelaar en vakspecialist rekenen en wiskunde. Zij houdt zich samen met leraren bezig met formatieve evaluatie, inclusief keuzes binnen de lessen en de school. Zij is als adviseur betrokken geweest bij de invoering van de referentieniveaus rekenen in het voortgezet onderwijs en mbo. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de leerroutes rekenen (Passende perspectieven) en geeft hierover workshops en lezingen. Ook heeft ze zich verdiept in en trainingen verzorgd rondom persoonlijk- en docentleiderschap in het kader van school- en curriculumontwikkeling. 
Ria heeft verschillende publicaties op haar naam.

Ria Brandt

Leerplanontwikkelaar rekenen/wiskunde

contactinformatie

publicaties