Coen Gelinck


Coen Gelinck is werkzaam binnen de afdeling voortgezet onderwijs als leerplanontwikkelaar Burgerschap. Coen is politicoloog en naast zijn werk voor SLO ook vakdidacticus maatschappijleer en maatschappij-wetenschappen aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Hij is in zijn loopbaan steeds betrokken geweest bij het stimuleren van democratisch burgerschapsonderwijs. Onder meer als leraar maatschappijleer, als hoofd Educatie bij ProDemos en als auteur van een hoofdstuk over het curriculum in het Handboek Burgerschaps-onderwijs voor het voortgezet onderwijs. Coen werkt momenteel mee aan de vertaling van burgerschapsdoelen naar vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.