Alex Friso


Als programmasecretaris ondersteunt en adviseert Alex Friso op het snijvlak van inhoud en proces het organisatiebrede programma Actualiseren Kerndoelen en Examenprogramma’s.

Alex Friso vierkant aangepast

Programmasecretaris

contactinformatie

publicaties