Jan ten Napel


Jan ten Napel is werkzaam in de afdeling voortgezet onderwijs. Hij is curriculumontwikkelaar/vakexpert van de technische profiel- en keuzevakken in het vmbo en is inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma techniek voor de nieuwe leerweg, de beroepsgerichte techniek- en technologieprogramma's, examinering en toetsing van beroepsgerichte vakken, Sterk beroepsonderwijs, maatwerktrajecten in het vmbo en aansluitingsprojecten in het beroepsonderwijs.

Jan heeft een technische achtergrond. Hij was jarenlang werkzaam als docent M&T in het vmbo, auteur en projectleider sterk techniek onderwijs.

(Avatar) 270

Curriculumontwikkelaar techniek

contactinformatie

publicaties