Ria van de Vorle


Ria van de Vorle is als leerplanontwikkelaar verbonden aan de afdeling primair onderwijs. Op dit moment werkt zij als adviseur bij Curriculum.nu. Ze is onder meer betrokken bij de ontwikkelscholen. Daarnaast werkt ze als deelprogrammamanager het traject Vernieuwing landelijk curriculum.

Ria is bij SLO betrokken geweest bij diverse projecten in diverse afdelingen. Zo was ze projectleider van Engels in het basisonderwijs, coördinator doorlopende leerlijnen, projectleider van de vakportalen en vakspecifieke trendanalyses en was ze betrokken bij de referentieniveaus taal en rekenen.