Monique van der Hoeven


Monique van der Hoeven is manager van de afdeling Advies & Onderzoek en heeft als aandachtsgebieden onder andere curriculumontwikkeling, onderzoeksmatig werken en internationalisering. Ook is zij dossierhouder voor het thema ICT en curriculum. Daarbij gaat het om digitaal beschikbare leerdoelen en leerlijnen op de website Leerplan in Beeld ten behoeve van het maken van keuzes voor een schooleigen curriculum, metadatering van leermiddelen e.d.