Conferentie NvVW, NVORWO en SLO


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:30 tot
Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Doelgroep

Rekencoördinatoren, leraren bovenbouw po en leraren rekenen en/of wiskunde onderbouw vo die graag werken aan een goede overgang van po naar vo.

Omschrijving

Rekenen en wiskunde van po naar vo

SLO organiseert samen met de vakverenigingen NVORWO en NVvW een expertmeeting voor alle leraren die geïnteresseerd zijn in rekenen en wiskunde en de aansluiting daarbij van po naar vo.

Wiskundetaal

Goed begrip van wiskundetaal is essentieel voor het leren van rekenen en wiskunde – zowel in po als in vo. Maar de wiskundetaal in po en vo is niet altijd hetzelfde. Het kennen en gebruiken van elkaars wiskundetaal helpt leerlingen bij de overstap van po naar vo. Op deze expertmeeting krijgt je zicht op de overeenkomsten en verschillen in gehanteerde wiskundetaal.

“Het verschil in taalgebruik bij rekenen en wiskunde is voor sommige leerlingen lastig.” (Anne-Geerke Hesselink, vmbo Tessenderland, AD van 27 augustus 2023)

Geactualiseerde kerndoelen

In september 2023 zijn conceptkerndoelen rekenen en wiskunde voor einde po en einde onderbouw vo opgeleverd. In deze geactualiseerde kerndoelen wordt, méér dan vroeger, rekening gehouden met de aansluiting tussen po en vo. Op deze expertmeeting leer je wat er nieuw is in de geactualiseerde kerndoelen en hoe deze kunnen bijdragen aan een soepele overgang van po naar vo.

Wiskundige denk/werkwijzen

In de geactualiseerde kerndoelen zijn voor zowel po als vo wiskundige denk/werkwijzen expliciet opgenomen. Bijvoorbeeld wiskundig probleemoplossen, modelleren en algoritmisch denken. Hier zoomen we nader op in. Je krijgt een toelichting wat de opgenomen denk/werkwijzen. Ook wissel je met collega’s po en vo uit hoe je nu al aan deze denk/werkwijzen werkt en hoe je ook voor dit betreft kunt werken aan een soepele overgang po-vo.

Jouw vragen

Op deze meeting is ruimte voor al je vragen over de overstap van po naar vo voor wat betreft rekenen en wiskunde en over de nieuwe kerndoelen rekenen en wiskunde. In het programma is tijd gereserveerd voor het ter plekke bespreken van een aantal vragen. Vragen die niet aan bod kunnen komen op de dag zelf, zullen achteraf worden beantwoord door NVORWO, NVvW en SLO.

Kom je ook?

Als je naar de expertmeeting  komt, neem dan je methode of ander leermiddel (papier of digitaal) mee en kies een opgave of opdracht uit die je graag wilt delen met collega's uit de andere sector. Kies een opgave die je mooi vindt, waar je een bijzondere ervaring mee hebt, die je belangrijk vindt voor de doorlopende leerlijn van po naar vo, of die je om nog een andere reden aanspreekt. Je krijgt op de meeting de gelegenheid om aan te geven waarom je denkt dat jouw opgave of opdracht belangrijk is om te delen met de collega’s uit de andere sector.

Kosten

€ 50,-

Aanmelden