Netwerkbijeenkomst: actualisatie kerndoelen (voortgezet) speciaal onderwijs


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Online (via Teams)
Omschrijving

Op woensdag 15 februari organiseert SLO een netwerkbijeenkomst om je te informeren over de actualisatie van de kerndoelen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op dit moment worden er kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de kerndoelen primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs bij zullen dragen aan inclusiever onderwijs en daarmee geschikt zijn voor alle leerlingen (ook met specifieke onderwijsbehoeften). Ook zullen er, in samenwerking met een expertgroep, aparte meer functionele kerndoelen ontwikkeld worden. We praten je graag bij en beantwoorden graag je vragen.

Kosten

gratis

Aanmelden

Kan via deze site  events.slo.nltoon meer

Sector