SLO-kennismiddag De basis voor goed onderwijs | 5 oktober 2022


Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
De Observant, Amersfoort
Doelgroep

Leraren po, docenten vo en schoolleiders

Omschrijving

Een sterk en actueel landelijk curriculum legt de basis voor goed onderwijs aan leerlingen. Het draagt bij aan gelijke kansen, goede doorstroom naar vervolgonderwijs en het kunnen functioneren in de maatschappij. Actuele kerndoelen en examenprogramma’s geven duidelijkheid bij leraren over wat ‘moet en mag’ en kunnen bijdragen aan minder overladenheid. Basisvaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van het curriculum: een goede beheersing is belangrijk voor leerlingen om mee te kunnen doen in het (vervolg)onderwijs en in de samenleving.

Hoe krijgen we als leraren zicht op de ontwikkeling van de basisvaardigheden van de leerlingen? Hoe kunnen we de basisvaardigheden versterken? En hoe verhouden de basisvaardigheden en de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s zich tot elkaar? Worden burgerschap en digitale geletterdheid, waar scholen en leraren door de huidige wetgeving nu al mee aan de slag moeten, aparte vak- of leergebieden of toegevoegd aan andere vakken? Deze en andere vraagstukken komen aan de orde op de kennismiddag die SLO voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs organiseert.

SLO organiseert deze kennismiddag voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs in het kader van de Nationale Onderwijsweek ‘Lang leve leren’. SLO steunt deze week van harte. Met onze curriculumkennis dragen we graag bij aan het onderwijs én aan deze week.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Lucy Besseler (l.besseler@slo.nl)

Aanmelden