Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
SLO Amersfoort, Stationsplein 15
Omschrijving

Vanaf half tien staat de koffie klaar en ben je van harte welkom!

Deze dag begint met het bespreken van de meest recente/actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind (2 tot 7 jarigen), vanuit drie invalshoeken, te weten: beleid, praktijk en wetenschap.

Hierna volgt er een presentatie en uitleg over de VVE-resultatenmonitor vanuit Innovatienul13. Nu de resultatenafspraken VVE niet meer gemonitord kunnen worden door het afnemen van kleutertoetsen, zoeken gemeenten naar andere handvatten. VVE- resultatenmonitor is een tool voor de monitoring van kindresultaten uit de verschillende kindvolgsystemen.

Na deze presentatie gaan we met elkaar in gesprek over hoe wij (als onderwijsadviseurs) een bijdrage kunnen leveren aan een basis voor digitale geletterdheid in de voor- en vroegschoolse educatie. De centrale vraag hierbij is ‘Wat betekent dit voor jouw rol als begeleider/adviseur in de kinderopvang en/of het basisonderwijs?‘.

Tijdens de lunch, staat het 'onderling netwerken' op het programma. Na de lunch verkennen we met elkaar mogelijkheden en wensen voor de invulling van de twee rondes ‘halen & brengen’. Deze staan voor het middagprogramma gepland. Gedurende de dag is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen.

Kosten

€ 70,00 per persoon

Aanmelden

Aanmelden via onze eventpagina.toon meer

Vrije trefwoorden