Bijeenkomst Netwerk Speciaal Onderwijs: Leerroutes Taal en Rekenen volgens Passende perspectieven (vso/pro)


Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:30 tot
Locatie
Online, via Microsoft Teams
Doelgroep

Leraren, schoolleiders vso en pro

Omschrijving

Passende Perspectieven helpt scholen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Er zijn leerroutes taal en rekenen ontwikkeld voor leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt, beschut werk en dagbesteding. De focus wordt gelegd op wat leerlingen wel kunnen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in twee sessies.

Sessie 1: Taalleerroutes volgens passende perspectieven (vso/pro) 14.30-15.15

In deze sessie wordt uitgelegd hoe je aan de hand van leerroutes voor taal doelgericht kan werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Sessie 2: Rekenleerroutes volgens passende perspectieven (vso/pro) 15.30-16.15

In deze sessie gaan we in op de leerroutes die voor rekenen zijn ontwikkeld om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een stapje in hun rekenonderwijs verder te brengen.

Er zal voldoende tijd zijn om vragen te stellen en om in breakoutrooms ervaringen met elkaar te delen.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Lucy Besseler, l.besseler@slo.nl

Aanmelden

Binnenkort opent de inschrijving.

Bijzonderheden

Je kunt je voor één of voor beide sessies aanmelden.toon meer