Webinar Na PISA de Lente


Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:00 tot
Locatie
ONLINE
Doelgroep

Docenten onderbouw voortgezet onderwijs, lerarenopleiders Nederlands

Omschrijving

Hoe kunnen we het leesonderwijs aan leerlingen van 12-15 jaar in het voortgezet onderwijs (met name vmbo) verbeteren, bij het vak Nederlands maar ook in andere leergebieden?

Na Pisa de lente is een initiatief van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van de vereniging van Levende Talen Nederlands, wordt uitgevoerd in samenwerking met SLO en gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wetenschappers, docenten en lerarenopleiders gaan in op sleutelcomponenten van effectief leesonderwijs en succesvol lezen in andere vakken. Sprekers zijn onder andere: Prof. Anna Bosman, Prof. Paul van den Broek, Dr. Joyce Gubbels, Prof. Ted Sanders en Prof. Eliane Segers.

Het webinar is bovendien de opmaat voor een tweejarig project waarin we in een consortium van docenten Nederlands, docenten van andere vakken, lerarenopleiders en wetenschappers onderwijsmaterialen en leerplannen gaan ontwikkelen om het leesonderwijs te verbeteren.

PISA-onderzoek en begrijpend lezen

Dit webinar start met jou inzicht te geven in wat het PISA-onderzoek nu eigenlijk laat zien over leesvaardigheid van 15-jarigen aan de hand van voorbeelden uit die toets laat zien. Ook gaan we in op de cognitieve processen die een rol spelen bij begrijpend lezen.

Interactieve presentaties

Daarnaast bieden we in twee rondes acht interactieve presentaties waar je als deelnemende docent of lerarenopleider kunt kiezen uit verschillende thema’s: aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden en prikkelende kwesties.

Complete programma en aanmelden via onze evenementenpagina.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Anke Herder, a.herder@slo.nl

Aanmelden

Programma en aanmelden via de evenementenwebsite van SLOtoon meer

Sector