Denk en praat mee over de nieuwe website erk.nl


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen: live of digitaal. Later meer info.
Doelgroep

Docenten primair onderwijs, docenten moderne vreemde talen, opleiders, studenten, vakdidactici en overige geïnteresseerden

Omschrijving

Dit jaar krijgt de website erk.nl een nieuw jasje en deels nieuwe invulling. Gebruikers deden eind 2019 suggesties die wij meenemen in het ontwikkeltraject. Zo werkten we verschillende ideeën uit: een zoekinstrument, aansprekende animaties en actualisering van de inhoud. Het prototype willen we graag opnieuw voorleggen aan gebruikers, om ook de nieuwe website tot een krachtig, informatief en betrouwbaar hulpmiddel voor het vreemdetalenonderwijs te maken.

Vertrouwde plek

De website www.erk.nl is al jaren een vertrouwde digitale plek waar je alle informatie vindt over het Europees Referentiekader voor je onderwijs in moderne vreemde talen.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Daniela Fasoglio en Marjon Tammenga

Aanmelden

Stuur een mail naar vo@slo.nl. Geef daarin aan vanuit welke functie of rol je deelneemt aan deze feedbackronde.toon meer

Sector

Vakspecifiek thema