Inventarisatie knelpunten vakkenstructuur wiskunde

28 september 2021

De huidige vakkenstructuur wiskunde op de havo en in het vwo levert een aantal nadelen op voor leerlingen, leraren, decanen, schoolleiders en medewerkers van vervolgopleidingen. Zo concludeerden eerder de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW), de commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland en de Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs (cTWO).

Naar aanleiding hiervan hebben de NVvW en SLO de knelpunten van de huidige vakkenstructuur geïnventariseerd. Deze inventarisatie vind je onder "download".

In opdracht van het ministerie van OCW zal een werkgroep advies uitbrengen over de vakkenstructuur wiskunde havo/vwo. Deze werkgroep baseert zich op de inventarisatie. Hierover vind je meer informatie op www.vakkenstructuurwiskunde.nl.

contactpersoon

19