thema-handreikers

7 september 2021

Thema-handreikers
thema handreiker
10-14 onderwijs

Hoe gebruik je leerdoelkaarten op 10-14 scholen?
Binnen 10-14 onderwijs stellen leerlingen hun keuze voor een niveau van vervolgonderwijs uit. De 10-14 leerdoelkaarten beschrijven doelen in een leerlijn van groep 7 (po) tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs op verschillende niveaus. Ze zijn te gebruiken door leraren en leerlingen die willen nadenken over de overstap van po naar vo. De betrokken po en vo leraren kunnen zo met elkaar afstemmen over de leerdoelen die al zijn behaald, welke nog extra aandacht nodig hebben of bijvoorbeeld op een hoger niveau kunnen worden behaald. Dit versterkt kansrijk plaatsen en geeft leerlingen mogelijkheden om gedifferentieerd onderwijs te volgen in het vo.